• Dowiedz się więcej o naszej ofercie:
 •   
 •   77 88 79 899

WCAG 2.0 i BIP bez barier

Zobacz pełne informacje o zgodności InspiracyjnegoBIP-u z wymaganiami WCAG oraz tym, jak program ogranicza bariery w odbiorze treści.

Aby strona BIP była zgodna ze standardem WCAG 2.0 i wytycznymi opisanymi w tym standardzie konieczne jest zapewnienie dwóch rzeczy. Dobrego oprogramowania oraz fachowej osoby, która będzie redagowała treści BIP (lub grupy osób, czyli Zespołu Redakcyjnego).

Ze strony firmy WebInspiracje, kupując licencję na nasz program, macie Państwo gwarancję, że biorąc pod uwagę aspekt techniczny, InspiracyjnyBIP spełnia wymogi wytycznych WCAG 2.0 (jest dobrym oprogramowaniem). Przykładowo do najważniejszych naszym zdaniem spełnionych wymogów WCAG w programie InspiracyjnyBIP należy zaliczyć:

 • Dołączenie do obrazów tekstowych opisów (tekstowa alternatywa)
 • Treści dostępne z interfejsu klawiatury, brak pułapek na klawiaturę
 • Brak elementów migotających w treści strony
 • Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • Prawidłowa kolejność fokusa
 • Prawidłowy kontrast treści (zwłaszcza we włączonej wersji ze zwiększonym kontrastem)
 • I wiele więcej

To tylko połowa sukcesu. Aby Państwa BIP był zgodny ze standardem należy prawidłowo wprowadzać treści. Przykładowo do zadań Redakcji należy:

 • Pisanie poprawnych tytułów stron i nagłówków oraz publikowanie artykułów z logiczną, zrozumiałą treścią
 • Zachowanie zrozumiałej kolejności informacji w artykułach
 • Dla każdego wgranego obrazu wpisanie jego opisu (aby program mógł dodać treść alternatywną)

Jeżeli pozwolicie Państwo, aby treści BIP dodawała osoba, która nie jest rzetelna i nie zadba o utrzymanie standardu, to niestety treści na stronie Biuletynu być może zostaną uznane za niezgodne ze standardem.

Web Content Accessibility Guidelines

Web Content Accessibility Guidelines (w skrócie WCAG), to zbiór dokumentów zawierających zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

Od 2012 roku w Polsce obowiązują minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej. Od 30 maja 2015 roku zobowiązuje się dostosowanie stron BIP do standardu WCAG 2.0 (aktualna wersja).

Podsumowując:
Państwo dostajecie program spełniający standard. Redakcja treści musi dodawać informacje zgodnie z wytycznymi. Nie jest to trudne. Trochę praktyki i zasady zostaną opanowane. Z naszej strony możecie Państwo liczyć na okresowe kontrole treści. Można potem poprawić ew. błędy.

W systemie teleinformatycznym podmiotu służącym do realizacji zadania publicznego (np. systemie BIP) należy zapewnić spełnienie następujących wymagań (program InspiracyjnyBIP spełnia wszystkie wymogi odnoszące się do zakresu programistycznego):

Jak musi działać BIP, aby miał zgodność z wytycznymi WCAG 2.0
Postrzeganie
Wymaganie Poziom Uwagi
1.1.1 A Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę
1.2.1 A Zapewniona alternatywa dla mediów audio i video
1.2.2 A Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich nagrań audio
1.2.3 A Zapewnia się alternatywę dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych
1.3.1 A Informacje dostępne w postaci tekstu
1.3.2 A Zachowana zrozumiała kolejność informacji
1.3.3 A Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich, jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk
1.4.1 A Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji
1.4.2 A Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, dostępny jest albo mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania
1.4.3 AA Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1
1.4.4 AA Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiekszony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności
1.4.5 AA Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst
Funkcjonalność
Wymaganie Poziom Uwagi
2.1.1 A Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury
2.1.2 A Brak pułapki na klawiaturę
2.2.1 A Zapewnienie użytkownikowi wystarczającego czasu na wykonanie czynności
2.2.2 A Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie
2.3.1 A Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy
2.4.1 A Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
2.4.2 A Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat
2.4.3 A Kolejność fokusa
2.4.4 A Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku
2.4.5 AA Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym
2.4.6 AA Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści
2.4.7 AA Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury, posiada widoczny wskaźnik fokusa klawiatury
Zrozumiałość
Wymaganie Poziom Uwagi
3.1.1 A Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy.
3.1.2 AA Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, za wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście
3.2.1 A Jeśli jakikolwiek komponent jest oznaczony fokusem, nie powoduje to zmiany kontekstu
3.2.2 A Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu
3.2.3 AA Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku
3.2.4 AA Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, są w taki sam sposób zidentyfikowane
Kompatybilność
Wymaganie Poziom Uwagi
4.1.1 A W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe
4.1.2 A Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (włączając w to, ale nie ograniczając jedynie do elementów formularzy, linków oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy

Więcej informacji o standardzie WCAG i wytycznych: http://fdc.org.pl/wcag2/.

Warto obejrzeć http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/ - stronę, na której opisano najważniejsze zasady zgodności ze standardem WCAG.

Ograniczamy bariery

Program InspiracyjnyBIP ułatwia przeglądanie treści stron Biuletynu. Mechanizmy zaprezentowane poniżej są automatycznie zbudowane w kod stron BIP, to znaczy dostępne będą także i w Państwa Biuletynie.

Omijanie bloków strony przy wykorzystaniu klawiatury (skip linki)

Wystarczy wcisnąć klawisz TAB na klawiaturze, aby uruchomić dodatkowe menu, które pozwala przeskoczyć (minąć) wybrane moduły strony.

Menu dodatkowe pozwalające przeskoczyć do wybranej treści

Przykład działania menu skip linków

Wersja o wzmocnionym kontraście

Korzystając z ustawień lub po prostu wciskając na klawiaturze klawisz k można przełączać BIP pomiędzy wersjami kontrastowymi: standardową, a wersją o wzmocnionym kontraście.

Wersja BIP o wzmocnionym kontraście

Przykład strony BIP w wersji o wzmocnionym kontraście

InspiracyjnyBIP
WebInspiracje Agencja Interaktywna
48-250 Racławice Śląskie
ul. Zwycięstwa 85

NIP: 755 18 82 376,
REGON: 160782790

Nasz adres e-mail:

Nasz telefon:
77 88 79 899
+48 661 738 218.

Znajdź nas:
na Facebooku

Logotyp Inspiracyjny BIP

Nasza strona do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Zobacz poliykę plików cookies.